Дубінський Олексій Георгійович
Кандидат технічних наук, (05.13.06 «інформаційні технології»), доцент, в.о. завідувача кафедри.
Тема кандидатської дисертації: «Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній мережі» Рік захисту – 2002.
Відповідальний за впровадження автоматизованої системи управління навчанням та контролю знань Moodle.

 

Філоненко Наталя Юріївна
Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07, «фізика твердого тіла»), старший викладач кафедри.
Тема кандидатської дисертації: "Фазовий склад і термодинамічні функції фаз у бористих сплавах на основі заліза". Рік захисту – 2014.
Відповідає за навчальну роботу кафедри.

Іванова Ольга Іллівна
Кандидат біологічних наук (03.00.13 «фізіологія людини та тварин»), доцент.
Тема кандидатської дисертації: «Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м’язовій системі» Рік захисту – 1997.
 

Каспіржний Антон Володимирович
Кандидат фізико-математичних наук (03.00.02 «біофізика»), доцент.
Тема кандидатської дисертації: «Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів». Рік захисту – 2012.
Відповідальний за наукову роботу

 

Стадніченко Світлана Миколаївна
Кандидат педагогічних наук (13.00.02 «теорія та методика навчання фізики»), доцент, старший викладач кафедри.
Тема кандидатської дисертації : «Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання» Рік захисту – 2007.

 
Фоменко Ольга Зіновіївна
Кандидат біологічних наук (03.00.04 «біохімія»), старший викладач кафедри.
Тема кандидатської дисертації: «Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії». Рік захисту – 2011.
Відповідальна за інформаційні ресурси кафедр 1 міжнародного факультету та сторінку кафедри на сайті академії.

 

Кисільова Тетяна Олексіївна
Кандидат історичних наук (03.00.02 «історія науки і техніки»), викладач кафедри.
Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток медичної рентгенології в лівобережній Україні: 1896-1941 рр». Рік захисту – 2015.
Секретар кафедри. Керівник навчальної групи з цивільного захисту

 

Коченов Артем Веніаминович
Кандидат біологічгих наук (03.00.02, "біофізика"), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Збудливість гладеньком'язової клітини: вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження)". Рік захисту – 2017.

 

Жихарєва Яна Сергіївна
Відповідальна по кафедрі за пожежну безпеку.

 
Іванов Микита Анатолійович
Кандидат фізико-математичних наук (01.04.02, "теоретична фізика"), викладач кафедри
Тема кандидатської дисертації "Динамічні закономірності резонансних квантових систем". Рік захисту - 2016.
 
Шевченко Семен Михайлович
Викладач кафедри
 
Сідак Василь Михайлович
Викладач кафедри