Підготовка науково-педагогічних кадрів

В останні роки викладачами кафедри захищено дисертаційні роботи з таких спеціальностей:
2016 р. Коченов А.В. – к.б.н. спеціальность 03.00.02 – біофізика
2016 р. Іванов М.А. – к.ф.-м.н., спеціальность 01.04.02 - теоретична фізика 
2015 р. Кисільова Т.О.  - к.і.н., спеціальность 07.00.07 – історія науки і техніки
2014 р. Філоненко Н.Ю. - к.ф.-м.н., спеціальность 01.04.07 - фізика твердого тіла
2013 р. Кулагіна І.Б. – д.б.н., спеціальность 03.00.02 – біофізика
2012 р. Каспиржній А.В.  – к.ф.-м.н., спеціальность 03.00.02 – біофізика
2011 р. Фоменко О.З. - к.б.н., спеціальность 03.00.04 – біохімія 
Comments