Колектив кафедри

Філоненко Наталя Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07, «фізика твердого тіла»), доцент, завідувач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Фазовий склад і термодинамічні функції фаз у бористих сплавах на основі заліза". Рік захисту – 2014.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602449305

https://scholar.google.com/citations?user=6KP-FfwAAAAJ&hl=ru

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDrlWwRmjwNvWlNPZphTNddSnF

https://orcid.org/my-orcid

Швець Тетяна Василівна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07, "фізика твердого тіла"), доцент на посаді викладача кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Исследование процессов переключения кристаллов гептагерманата лития». Рік захисту – 1994.

Відповідальна за наукову роботу та СНТ кафедри.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NbpVQWQAAAAJ&hl=ru

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14827214300&origin=resultslist

Дубінський Олексій Георгійович

Кандидат технічних наук, (05.13.06, «інформаційні технології»), доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній мережі» Рік захисту – 2002.

Відповідальний за впровадження автоматизованої системи управління навчанням та контролю знань Moodle та за методичну роботу по напрямку "Інформатика".

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9ElVYxkAAAAJ&hl=ru&oi=ao

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2130987905_Alexey_Dubinsky

Фоменко Ольга Зіновіївна

Кандидат біологічних наук (03.00.04, «біохімія»), доцент на посаді старшого викладача кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії». Рік захисту – 2011.

Відповідальна за інформаційні ресурси кафедр 1 міжнародного факультету та сторінку кафедри на сайті академії.

https://www.researchgate.net/profile/Olga_Fomenko

https://scholar.google.com.ua/citations?user=51p34KMAAAAJ&hl=uk

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26026855000

https://orcid.org/0000-0002-7581-8718

Стадніченко Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук (13.00.02, «теорія та методика навчання фізики»), доцент на посаді старшого викладача кафедри.

Тема кандидатської дисертації : «Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання» Рік захисту – 2007.

Відповідальна за методичну роботу за напрямком "Білогічна та медична фізика".

ORCID ID 0000-0002-1426-896X

https://scholar.google.com/citations?user=uYB8sUAAAAAJ&hl=ru

Кисільова Тетяна Олексіївна

Кандидат історичних наук (07.00.07, «історія науки і техніки»), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток медичної рентгенології в лівобережній Україні: 1896-1941 рр». Рік захисту – 2015.

Секретар кафедри. Відповідальна за діловодство кафедри.

Керівник навчальної групи з цивільного захисту. Відповідальна по кафедрі за охорону праці.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=xtkt49wAAAAJ&hl=ru

Галдіна Олександра Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.02, «теоретична фізика»), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження критичних властивостей деяких статистичних моделей». Рік захисту – 2006.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBm936sAAAAJ

Сідак Василь Михайлович

Викладач кафедри

Відповідальний за технічний стан комп'ютерів.

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=8EcOczwAAAAJ