Колектив кафедри

Дубінський Олексій Георгійович

Кандидат технічних наук, (05.13.06 «інформаційні технології»), доцент, в.о. завідувача кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Розробка моделей і вдосконалення структури систем інформаційного пошуку в глобальній комп'ютерній мережі» Рік захисту – 2002.

Відповідальний за впровадження автоматизованої системи управління навчанням та контролю знань Moodle.

Філоненко Наталя Юріївна

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.07, «фізика твердого тіла»), старший викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Фазовий склад і термодинамічні функції фаз у бористих сплавах на основі заліза". Рік захисту – 2014.

Відповідає за навчальну роботу кафедри.

Іванова Ольга Іллівна

Кандидат біологічних наук (03.00.13 «фізіологія людини та тварин»), доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м’язовій системі» Рік захисту – 1997.

Каспіржний Антон Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук (03.00.02 «біофізика»), доцент.

Тема кандидатської дисертації: «Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів». Рік захисту – 2012.

Відповідальний за наукову роботу

Стадніченко Світлана Миколаївна

Кандидат педагогічних наук (13.00.02 «теорія та методика навчання фізики»), доцент, старший викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації : «Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання» Рік захисту – 2007.

Фоменко Ольга Зіновіївна

Кандидат біологічних наук (03.00.04 «біохімія»), старший викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Вміст, тканинний розподіл та біохімічні властивості нейрон та астроцит-специфічних білків за експериментальної енцефалопатії». Рік захисту – 2011.

Відповідальна за інформаційні ресурси кафедр 1 міжнародного факультету та сторінку кафедри на сайті академії.

Кисільова Тетяна Олексіївна

Кандидат історичних наук (07.00.07 «історія науки і техніки»), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: «Становлення та розвиток медичної рентгенології в лівобережній Україні: 1896-1941 рр». Рік захисту – 2015.

Секретар кафедри.

Керівник навчальної групи з цивільного захисту

Коченов Артем Веніаминович

Кандидат біологічгих наук (03.00.02, "біофізика"), викладач кафедри.

Тема кандидатської дисертації: "Збудливість гладеньком'язової клітини: вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження)". Рік захисту – 2017.

Жихарєва Яна Сергіївна

Відповідальна по кафедрі за пожежну безпеку.

Іванов Микита Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук (01.04.02, "теоретична фізика"), викладач кафедри

Тема кандидатської дисертації "Динамічні закономірності резонансних квантових систем". Рік захисту - 2016.

Сідак Василь Михайлович

Викладач кафедри