СНГ кафедри

Засідання наукового гуртка в І семестрі

Наприкінці першого семестру 2019-2020 навчального року відбулися засідання студентського наукового гуртка кафедри з Медичної та біологічної фізики.

Студенти 1 курсу захищали свої роботи. Теми робіт були різноманітними - "Використання лазерів" (ст. Сорокіна І.О.), "Електромагнітні хвилі" (ст. Шепіл Д.Д.), "Позитронно-емісійна томографія" (ст. Балаклеєць В.А.), "Поверхневий натяг. Газова емболія" (ст. Мірошнічнеко М.), "Біофізичні основи протезування" (ст. Уралбаєва К.), "Технології m-Health" (ст. Богданевич М.), "Рентгенівське випромінювання" (ст. Нікулин Д., Жилюк У.), "Використання УФ та ІЧ випромінювань" (ст. Гусєва А.), "Вплив СВЧ- та КВЧ випромінювань" (ст. Долгіх А.), "Ендоскопічні технології" (ст. Кузьменко Д.), "Використання контактних лінз" (ст. Нещерет А.), "Ендоскопія" (ст. Луценко Н.).

Відбулися жваві обговорення та дискусії з тематики доповідей. Викладачі кафедри впевнені в тому, що робота в СНГ була корисним досвідом для всіх та зичать слухачам та доповідачам плідної роботи!

Організація роботи СНГ на кафедрі медико-біологічної фізики і інформатики.


На початку кожного семестру викладачі кафедри оновлюють список тим, які пропонують студентам для вивчення в рамках СНТ. Кожна тема закріплена за конкретним викладачем.

Студенти також можуть пропонувати свої теми, які відсутні в списку. Кожна така тема повинна бути схвалена викладачем, який буде здійснювати наукове керівництво студентом.

Загальні список тим розміщуються на стенді кафедри і на сайті кафедри.

Лектор на першій лекції інформує студентів про можливості участі в роботі СНТ і про бали, які можна отримати за участь в роботі СНТ.

Викладачі, провідні практичні заняття, нагадують студентам, що необхідно вчасно записатися і вибрати свою тему.

Студенти обирають тему і звертаються до відповідного викладача. У списку тем записуються група та прізвище студента.

Викладач працює зі студентами в узгоджений час. Зокрема, під час консультацій після занять. Видає їм необхідні матеріали, посилання на літературу і т.д.

Якщо студент за узгоджений час (3-6 тижнів) не зміг вивчити тему та підготувати доповідь, тема оголошується вільною і передається іншим зацікавленим студентам.

У міру готовності студентів формується черговість виступів на засіданнях СНТ.

Зазвичай засідання СНТ проводяться раз на два тижні.

Засідання СНТ призначаються у зручний час, заздалегідь узгоджене зі студентами-учасниками. Зазвичай це середа або четвер після 15:30.

На кожному засіданні СНТ заслуховуються кілька доповідей. Учасники СНТ мають не тільки представити свій доповідь, а й брати участь в обговоренні доповідей інших студентів.

Учасники СНТ мають систематично відвідувати засідання СНТ.

Бали за участь в роботі СНТ студенти можуть отримати як за свої виступи, так і за активну участь в обговоренні виступів своїх колег (не більше одного бала за активну участь на конкретному засіданні СНТ).

Загальна кількість балів, отриманих студентом за участь в роботі СНТ не може перевищувати кількість балів, виділеного для оцінки індивідуальної самостійної роботи студентів в затвердженій робочій програмі навчальній дисципліни.

У журналі обліку реєструється кожне засідання СНТ, фіксується список доповідей, прізвища доповідачів і список учасників - слухачів. Викладачі присутні при виступі своїх студентів і беруть участь в обговоренні. Лаборанти кафедри забезпечують установку проектора і підключення до нього ноутбука.

За підсумками засідань СНТ протягом усього семестру лектор отримує відомості про доповідачів і про активні учасників СНТ. Лектор додає зароблені цими студентами бали в суму балів, одержаних за час семестру.

Студенти, які представили на СНТ кращі доповіді, після доопрацювання доповіді направляються на студентську наукову конференцію.

Інформація про студентів-учасників СНТ передається в деканати і в СНТ ДЗ ДМА.

Іноземні студенти, які навчаються українською мовою, беруть участь в засіданнях СНТ разом зі студентами-громадянами України.

Іноземні студенти, які навчаються англійською мовою, беруть участь в окремих засіданнях СНТ, які проводяться англійською мовою. Студенти - громадяни України і іноземні студенти також можуть відвідувати ці засідання за бажанням. За теми англійською мовою відповідальні викладачі кафедри, що ведуть заняття в англомовних групах.

За підсумками року, викладачі, які керували студентами, які виступили з доповідями на СНТ, отримують відповідну кількість балів при розрахунку рейтингу викладача.