Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

  • «Медична і біологічна фізика, медична інформатика» 1 курс спеціальність медицина, стоматологія

  • «Біофізика, фізичні методи аналізу та метрологія» 1 курс спеціальність фармація

  • «Вища математика» 1 курс спеціальність фармація

  • «Медична інформатика» 2 курс спеціальність медицина, стоматологія, клінічна фармація (заочна)

  • «Інформаційні технології у фармації» 1,2 курс спеціальність фармація

  • «Комп’ютерне моделювання» 3 курс спеціальність фармація

  • «Фізика, математика та основи інформатики» підготовче відділення