Практичні роботи

Визначення артеріального тиску.pdf
Гемодинаміка.pdf
Електрокардіограма.pdf
Теплове випромінювання.pdf
Реографія.pdf
Коливання.pdf
УЗ-метод.pdf
Термодинаміка.pdf
УВЧ-терапія.pdf
Хвилі. Звук.pdf
Рентген.pdf
Механізми дії електромагнітних полів.pdf
Метод Стокса.pdf
Радиоактивність.pdf
Магнвтне поле.pdf
Електростимуляція.pdf
Робочий зошит_1.pdf
Робочий зошит 41_43_45_51.pdf