Практичні роботи

Вивчення властивостей мембран .pdf
Магнітне поле. Магнітотерапія та діагностика.pdf
Електростимуляція біотканин.pdf
Дозиметрія іонізуючого випромінювання.pdf
Хвильові процесі та їх характеристики.pdf
Теплове випромінювання .pdf
Фізичні характеристики електричних полів .pdf
Термодинаміка відкритих біологічних систем.pdf
Фізичні та біофізичні основи електокардіографії.pdf
Фізичні та біофізичні основи реографії.pdf
Радіоактивність..pdf
Рентгенівське випромінювання .pdf
Основи біореології та гемодинаміки.pdf
Механізми дії електромагнітних полів .pdf
Коливання.pdf
Вимірювання артеріального тиску звуковим методом.pdf
Вивчення апарата для ультразвукової терапії.pdf