Медична інформатика

пр МИ и ИТ.pdf
лекции МИ.pdf
кружок МИ.pdf